Wybrany do realizacji

1 Oświetlenie świąteczne na Gąsinie

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Nasadzenia krzewów na Gąsinie

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 27 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Miejski zielnik na Gąsinie

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

Wybrany do realizacji

4 Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

5 SENIORADA VI - GĄSIN

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 107 300 zł

Wybrany do głosowania

6 Tablice edukacyjne w SP10 na Gąsinie

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Kosze na śmieci dla Gąsina

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Dostawienie śmietników w ulicach prowadzących do Parku Mazowsze

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 23 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Mazowsze

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Śmietniki na Żbikowie

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 42 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Pruszków Gra - wyposażenie szkół podstawowych w gry planszowe SP9 ul. Mostowa

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 69 300 zł

Wybrany do realizacji

6 SENIORADA VI - ZBIKÓW-BĄKI

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 109 500 zł

Wybrany do realizacji

7 Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 9 500 zł

Wybrany do realizacji

1 Kosze na śmieci i podajniki na psie odchody - Malichy Tworki

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Rodzinny festyn sportowy oraz organizacja biegu ulicznego

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

3 Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Malichy Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Wesoły Senior

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 95 400 zł

Wybrany do realizacji

2 Ostoja drzew i krzewów

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 38 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Miejski zielnik - ostoja porcelit

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Potulickich

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Forum Garncarzy i Ceramików

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Książnica 24

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 53 000 zł

Wybrany do głosowania

4 strefy relaksu na ul. Kraszewskiego

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 33 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

6 PDF - Pruszkowski Dzień Folkloru

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Koncert organowy

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 7 300 zł

Wybrany do realizacji

8 SENIORADA VI - CENTRUM

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 107 440 zł

Wybrany do głosowania

9 Miejski zielnik w centrum

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

Wybrany do głosowania

1 kSIĄŻNICA 24

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Koszt po weryfikacji: 53 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Śniadania w Parku - edycja 6

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Koszt po weryfikacji: 47 300 zł

Wybrany do głosowania

3 Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Stare Śródmieście)

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Powitalny napis "Pruszków" z podświetleniem.

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Koszt po weryfikacji: 94 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Letnie koncerty przy Tężni Miejskiej w Parku Kościuszki (Sokoła)

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Kulturalnie i aktywnie - wesołe poranki na trawie dla dzieci

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Koszt po weryfikacji: 42 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Książnica 24

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Koszt po weryfikacji: 53 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Nowe bramki z siatkami na lidze szóstek

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Koszt po weryfikacji: 8 000 zł

Wybrany do realizacji

3 Integracyjna siłownia na Żwirowisku

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Wykonanie trzech wiat przystankowych

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Koszt po weryfikacji: 79 500 zł

Wybrany do realizacji

6 Aktywny Senior IV

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

7 "Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy żłobku nr 2"

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Koszt po weryfikacji: 117 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt