Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Oświetlenie świąteczne na Gąsinie

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Planowany koszt: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Nasadzenia krzewów na Gąsinie

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Planowany koszt: 27 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Miejski zielnik na Gąsinie

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Planowany koszt: 4 000 zł

Wybrany do realizacji

4. Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

5. SENIORADA VI - GĄSIN

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Planowany koszt: 107 300 zł

Wybrany do głosowania

6. Tablice edukacyjne w SP10 na Gąsinie

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Planowany koszt: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

7. Kosze na śmieci dla Gąsina

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

8. Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Dostawienie śmietników w ulicach prowadzących do Parku Mazowsze

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Planowany koszt: 23 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Mazowsze

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Śmietniki na Żbikowie

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Planowany koszt: 42 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Pruszków Gra - wyposażenie szkół podstawowych w gry planszowe SP9 ul. Mostowa

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Planowany koszt: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Planowany koszt: 69 300 zł

Wybrany do realizacji

6. SENIORADA VI - ZBIKÓW-BĄKI

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Planowany koszt: 109 500 zł

Wybrany do realizacji

7. Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

8. Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Planowany koszt: 9 500 zł

Wybrany do realizacji

1. Kosze na śmieci i podajniki na psie odchody - Malichy Tworki

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Planowany koszt: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Rodzinny festyn sportowy oraz organizacja biegu ulicznego

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Malichy Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Wesoły Senior

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Planowany koszt: 95 400 zł

Wybrany do realizacji

2. Ostoja drzew i krzewów

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Planowany koszt: 38 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Miejski zielnik - ostoja porcelit

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Planowany koszt: 4 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Potulickich

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Forum Garncarzy i Ceramików

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Książnica 24

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 53 000 zł

Wybrany do głosowania

4. strefy relaksu na ul. Kraszewskiego

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 33 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

6. PDF - Pruszkowski Dzień Folkloru

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

7. Koncert organowy

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 7 300 zł

Wybrany do realizacji

8. SENIORADA VI - CENTRUM

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 107 440 zł

Wybrany do głosowania

9. Miejski zielnik w centrum

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Planowany koszt: 4 000 zł

Wybrany do głosowania

1. kSIĄŻNICA 24

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Planowany koszt: 53 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Śniadania w Parku - edycja 6

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Planowany koszt: 47 300 zł

Wybrany do głosowania

3. Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Stare Śródmieście)

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Powitalny napis "Pruszków" z podświetleniem.

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Planowany koszt: 94 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Letnie koncerty przy Tężni Miejskiej w Parku Kościuszki (Sokoła)

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

6. Kulturalnie i aktywnie - wesołe poranki na trawie dla dzieci

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Planowany koszt: 42 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Książnica 24

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Planowany koszt: 53 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Nowe bramki z siatkami na lidze szóstek

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Planowany koszt: 8 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Integracyjna siłownia na Żwirowisku

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Wykonanie trzech wiat przystankowych

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Planowany koszt: 79 500 zł

Wybrany do realizacji

6. Aktywny Senior IV

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

7. "Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy żłobku nr 2"

Obszar: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

Planowany koszt: 117 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt