projekt nr 2

2. Ostoja drzew i krzewów


Lokalizacja

Osiedle Ostoja

Opis projektu

Projekt zakłada nasadzenia drzew i krzewów na terenie osiedla Ostoja wzdłuż ulic stanowiących miejsca spacerowe mieszkańców, np. ulice Focha, Ireny, Dąbrowskiego, Żółkiewskiego, księcia Józefa, Trojdena, Wandy

Uzasadnienie realizacji projektu

Ostoja jest miejscem które ma specyficzny klimat - zielone osiedle z przeważającą zabudową jednomieszkaniową. Aby zachować ten charakter proponuje się posadzenie drzew i krzewów oraz kwiatów cebulowych. Nasadzenia te mogą utworzyć z tego miejsca kolejne zielona płuca Pruszkowa, a tym samym przyczynić się do pozytywnego działania dla ludności, tj. neutralizować negatywny wpływ złego powietrza , smogu . Tego typu inwestycja przyczyniłaby się do działania na rzecz zdrowia nas mieszkańców tej części miasta

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Pruszkowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nasadzebnnie 150- 200 krzewów10 000 zł
2nasadzenie 20-30 drzew liściastych20 000 zł
3Nasadzenia roślin cebulowych (materiał + sadzenie)8 000 zł
Łącznie: 38 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach