Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Integracyjna siłownia na Żwirowisku


Lokalizacja

Park Żwirowisko, działka nr 353/2, obok skate-parku - do wykorzystania pas zieleni pomiędzy przedszkolem i skate-parkiem oraz teren od skate-parku w stronę ul. Brzozowej.
Właścicielem działki jest Miasto Pruszków.

Opis projektu

W ramach projektu na terenie Parku Żwirowisko powstanie nowoczesna siłownia plenerowa o charakterze integracyjnym. Będzie ogólnie dostępna dla wszystkich mieszkańców Pruszkowa. Umożliwi aktywne spędzenie czasu, zadbanie o kondycję i zdrowie:
• 10 stanowisk do ćwiczeń - w sumie 20 zróżnicowanych urządzeń, spełniających wymagane normy bezpieczeństwa - posiadających certyfikaty zgodności z normą PN-EN 16630:2015, przeznaczonych dla zróżnicowanych grup, w tym dla seniorów i dla osób niepełnosprawnych;
• Bezpieczna, trwała nawierzchnia wokół urządzeń, nie wymagająca regularnej pielęgnacji (geokrata obsadzona trawą);
• Tablica z regulaminem;
• Dzień otwarty – spotkanie z instruktorem fitness w celu wprowadzenia i zapoznania potencjalnych użytkowników z możliwościami jakie daje plenerowa siłownia.

Wybrane urządzenia będą służyć do wielu ćwiczeń o różnym stopniu trudności oraz pozwolą na wykonywanie ćwiczeń angażujących różne partie mięśni. Umożliwią zaawansowanym sportowcom na profesjonalny trening, a amatorom na rozpoczęcie przygody ze sportem lub rekreacyjne ćwiczenie.

Sprzęt do ćwiczeń będzie dobrany dla osób w każdym wieku i na różnych poziomach sprawności, tak by zaspokajał również potrzeby osób starszych i  osób o ograniczonej mobilności.

Korzystanie z siłowni pozwoli na wykonywanie ćwiczeń zorientowanych na podnoszenie ogólnej sprawności, wykonywanych na ogólnodostępnym i łatwym w obsłudze sprzęcie, nie powodującym kontuzji, przetrenowania i nie wymagającym obecności instruktora. Urządzenia są łatwe w samodzielnej obsłudze, mogą z nich korzystać zarówno stali bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i osoby, które z podobnym sprzętem nigdy wcześniej się nie zetknęły. Każde urządzenie będzie posiadało dokładną instrukcję także w formie obrazkowej.

Wyposażenie siłowni będzie skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było jego użytkowanie w każdych warunkach, niezależnie od pory roku i dnia.  Urządzenia będą solidne, bezpieczne, estetycznie wykonane, odporne na warunki atmosferyczne i wandaloodporne.

W celu promocji oraz prezentacji możliwości korzystania z nowych urządzeń zostanie zorganizowany Dzień Otwarty na siłowni. Instruktor fitness pokaże zainteresowanym ćwiczenia jakie można na nich wykonywać, przekaże informacje na temat zalecanych ilości wykonywanych ćwiczeń oraz częstotliwości ich wykonywania oraz udzieli odpowiedzi na ew. pytania potencjalnych użytkowników siłowni. To też znakomita okazja do promocji zdrowego stylu życia.

Uzasadnienie realizacji projektu

1. Siłownia będzie doskonałym uzupełnieniem oferty spędzenia czasu w Parku Żwirowisko, obecnie skierowanej głównie do dzieci i młodzieży. Będzie skupiać członków społeczności w każdym wieku, ze wszystkich klas społecznych, sprzyjać integracji, zachęci ludzi z różnych środowisk do aktywności, na które często nie było ich stać.
2. Brak siłowni plenerowej w okolicy - najbliższe siłownie znajdują się w Nowej Wsi, Komorowie i Parku Potulickich.
3. W czasach gdy coraz więcej osób prowadzi siedzący tryb życia, swobodny dostęp do tego typu urządzeń poprawi jakość ich życia - pozytywnie wpływa na samopoczucie, poprawia koordynację ruchową, zwiększa oczekiwaną długość życia, zapobiega różnym schorzeniom oraz stymuluje prawidłowy rozwój fizyczny młodzieży.
4. Dla osób starszych, często mieszkających samotnie, wizyta w takim miejscu to szansa na nawiązanie kontaktów towarzyskich.
5. Ćwiczenia w siłowni mogą być także formą rehabilitacji po przebytych chorobach lub dla osób niepełnosprawnych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy mieszkańcy Pruszkowa zainteresowani aktywnym stylem życia, dbający o zdrowie i chcący utrzymać dobrą kondycję, w tym w szczególności mieszkańcy osiedla Staszica i B. Prusa.
Urządzenia będą zróżnicowane i dobrane zarówno dla kobiet jak i mężczyzn oraz dla różnych grup wiekowych, w tym również dla seniorów. Integracyjny charakter siłowni ma polegać na udostępnieniu również sprzętu dla osób niepełnosprawnych, tak by mogły podjechać do urządzenia na wózku.
Z urządzeń będą mogły skorzystać osoby, które ćwiczą regularnie i będą odbywać rutynowe treningi na siłowni, jak również osoby, które bywają sporadycznie w takich miejscach - ale ze względu na prostotę urządzeń będą mogły z nich skorzystać bez specjalnego przygotowania. Instrukcje na każdym sprzęcie będą opisywać sposób korzystania z urządzeń.
Znajdujący się na tym terenie skate-park jest odwiedzany przez rodziców z dziećmi - podczas gdy pociechy będą robić akrobacje na rolach, hulajnogach czy rowerach - opiekunowie zamiast siedzieć na ławce będą mogli zadbać o sylwetkę i spędzić aktywnie czas, mając cały czas swoje dzieci w zasięgu wzroku. Miejsce to zachęcałoby do aktywności fizycznej także młodzież. Po kilku godzinach w szkole lub dłuższym czasie siedzeniu przed komputerem to doskonałe miejsce na spotkania z kolegami gdzie przy okazji można poćwiczyć. Dodatkową zaletą mogłyby być urządzenia wyposażone w ładowarki USB.
Jednym słowem siłownia będzie skierowana niemal do każdego, kto tylko chce ćwiczyć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup sprzętu do ćwiczeń 85 000 zł
2montaż12 000 zł
3transport4 000 zł
4przygotowanie podłoża - geokrata obsiana trawą10 000 zł
5projekt6 000 zł
6dzień otwarty z udziałem trenera fitness3 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Integracyjna siłownia na Żwirowisku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.