Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Potulickich


Lokalizacja

Teren Park Potulickich (ostateczne lokalizacje do ustalenia ze Strażą Miejską w Pruszkowie)

Opis projektu

Instalacja kamer monitoringu Straży Miejskiej.
Projekt ma na celu poprawę komfortu mieszkańców Pruszkowa wypoczywających oraz korzystających z uroków Parku Potulickich poprzez zwiększenie bezpieczeństwa za pomocą dozoru wizyjnego Straży Miejskiej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Monitorowanie terenu parku przez Straż Miejską w trybie 24/7 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa co będzie skutkować zwiększeniem odwiedzin parku i poszerzeniem jego dostępności w ramach popołudniowo - wieczornego odpoczynku oraz może przyczynić się również do ograniczenia aktów wandalizmu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Pruszkowa korzystający z Parku Potulickich

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Instalacja 2 szt. kamer obrotowych z łącznością radiową - kamer monitoringu wraz z podłączeniem do monitoringu miejskiego110 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie kamer monitoringu (np. energia, opłaty, konserwacja)10 000 zł