Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Śniadania w Parku - edycja 6


Lokalizacja

Park Kościuszki

Opis projektu

„Śniadania w Parku” – edycja 6, to cykl 4 pikników , mających na celu integrację lokalnej społeczności.
Organizowane warsztaty, spotkania, animacje oraz konkursy będą skierowane zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.
Mieszkańcy tradycyjnie mogą liczyć na inspirujące spotkania i warsztaty z zakresu kultury, edukacji oraz zdrowia.
Śniadania zrealizowane będą w miesiącach maj i czerwiec.
Na każdym z 4-ech pikników odbędzie się przynajmniej po 5 atrakcji (warsztaty, spotkania) dla dorosłych, oraz po 5 atrakcji (warsztaty, animacje, konkursy) dla dzieci. Na terenie pikniku zlokalizowana będzie kawiarenka oraz eko-targ. Odbędzie się też akcja charytatywna na wybrany wcześniej cel.
Wzorem ubiegłych edycji na pikniku w Parku Kościuszki gościć będą liczne fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje działające na terenie Pruszkowa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Podczas wydarzenia promujemy aktywny wypoczynek, kulturę, odpowiedzialność społeczną i ekologię. Poruszamy kwestie związane ze zdrowiem fizycznym oraz emocjonalnym. Tworzymy przestrzeń do budowania więzi wśród lokalnej społeczności. Każdy z pikników to również okazja do budowania postaw otwartości i życzliwości również poprzez wspieranie lokalnych zbiórek charytatywnych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

„Śniadania w Parku” zlokalizowane jest centrum naszego miasta, w Parku Kościuszki, tuż przy zabytkowym pałacyku. Jest to wydarzenie lubiane i popularne wśród mieszkańców Pruszkowa. Projekt adresowany jest do osób w różnym wieku. Kilkanaście stoisk – fundacje, stowarzyszenia, lokalni społecznicy, grupy wsparcia, instytucje działające na rzecz mieszkańców, eko-targ, kawiarenka, miejsce zabaw dla dzieci oraz Stół – centralne miejsce spotkań oraz integracji przy wspólnym śniadaniu. Stawiamy na integrację międzypokoleniową. Stali bywalcy cenią panującą na Śniadaniach atmosferę sąsiedzkiej życzliwości i przyjaźni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem niezbędnego sprzętu - namioty eventowe, stoły, krzesła/ławki, leżaki, Toi-Toi, elementy placu zabaw.22 000 zł
2Organizacja atrakcji - materiały plastyczne i biurowe, materiały oraz produkty zw. z warsztatami, nagrody w konkursach, przedmioty/produkty zw. z aranżacją piknikowej przestrzeni, poczęstunek na "śniadaniowy stół".7 000 zł
3Warsztaty/Spotkania/Animacje - wynagrodzenia dla prowadzących oraz obsługi technicznej.12 000 zł
4Wolontariusze - prowiant, koszulki, upominki.1 200 zł
5Promocja - plakaty, ulotki, standy, gadżety.3 500 zł
6Koordynacja - obsługa administracyjna projektu (w tym: organizacja 4-ech spotkań przygotowawczych, planowanie atrakcji, kierowanie zespołem, opieka nad wolontariuszami, przygotowywanie działań promocyjnych, zakupy spożywcze oraz zw. z zajęciami/warsztatami/konkursami.1 600 zł
Łącznie: 47 300 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Śniadania w Parku - edycja 6

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.