Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu


Lokalizacja

teren Przedszkola Miejskiego nr 1

Opis projektu

To miejsce do kreatywnego spędzania czasu dla dzieci i dorosłych. W otoczeniu przyrody stworzone z naturalnych materiałów, z wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu oraz roślin i drzew. Będzie to miejsce ogólnodostępne, zarówno dla dzieci żłobkowych, przedszkolnych, szkolnych jaki dorosłych, zachęcające do kreatywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu,odpoczynku wśród natury, integracji. Miejsce, które pobudza wyobraźnię. teren można wykorzystać również do prowadzenia kreatywnych warsztatów. W ramach projektu przewidziane są elementy małej architektury sprzyjające zabawie głównie integracji sensorycznej, a także edukacji i odpoczynku.
W ramach  projektu przewiduje się wykorzystanie naturalnych elementów wyposażenia, np. drewniana kuchnia błotna, równoważnie, ławy i stoły, domki dla owadów. Przewiduje się utworzenie ścieżki sensorycznej - ścieżka bosych stóp.
Wymienione elementy powinny zostać wkomponowane w otoczenie. Aktywna część placu ma być wysypana piaskiem, który oprócz zabezpieczenia ma stanowić część wyposażenia zabawy. Oprócz tego przewiduje się naturalną nawierzchnię np. trawnik, piasek, korę.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych mieszk. naszej gminy. Kreatywna i swobodna zabawa to coś czego nieustannie brakuje naszym dzieciom, które coraz wcześniej siłą trzeba odciągać od ekranów. Jednocześnie zabawki, którymi posługują się nasze dzieci, a też często rodzice nie dają im niezbędnej do idealnego rozwoju swobody kreacji. W takim miejscu dzieci będą miały nieograniczoną możliwość zabawy. Będą mogły gotować potrawy z trawy i kamieni czy tworzyć tkaniny z kwiatów i liści. Wszystkie elementy tej przestrzeni oprócz pobudzenia wyobraźni pobudzają też sensorycznie. Zabawy sensor. są bardzo ważne dla harmonijnego rozwoju. Ważne jest, aby w miejscu tym swobodnie czuły się zupełnie malutkie dzieci, które na zwykłych placach zabaw muszą być nieustannie trzymane przez rodziców.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest przede wszystkim do najmłodszych, ale miejsce to może zostać wykorzystane w kreatywny sposób bez względu na wiek. Miejsce to mogłoby aktywizować lokalna społeczność zwłaszcza rodzin z dziećmi do realizacji oddolnych pomysłów na wspólne projekty i integrację. Miejsce to może być również wykorzystane przez pobliskie przedszkola, które w tej części miasta mają dość daleko do wielu atrakcji tego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia do wyposażenia Mini Parku Sensorycznego wykonane z naturalnych elementów (takie jak np. ławy i stoły, wielostanowiskowa kuchnia błotna ze zbiornikiem na deszczówkę, ścieżka sensoryczna tzw. ścieżka bosych stóp, sensoryczne i interaktywne tablice i zabawki edukacyjne o tematyce przyrodniczej na wysokości dostepnej nawet dla 2 letnich dzieci, sznurowa siatka rozpięta nad ziemią (na drzeach lub palach), służąca przeplataniu w niej traw, kwiatów, itp; domki dla pożytecznych owadów, równoważnie zbudowane z drewnianych bez i pieńków, pniaki drewniane o srednicy od 30 do 50 cm, głazy narzutowe kupno wraz z transportem, stojący z wydrążonym środkiem pień drzewa, "obalony" pien drzewa)65 000 zł
2dokumentacja projektowa20 000 zł
3przygotowanie terenu15 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1konserwacja15 000 zł
2wymiana suplementów5 000 zł
Łącznie: 20 000 zł
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.