projekt nr 5

5. Letnie koncerty przy Tężni Miejskiej w Parku Kościuszki (Sokoła)


Lokalizacja

Park Kościuszki - okolice Tężni Miejskiej

Opis projektu

Celem projektu jest organizacja 6 plenerowych koncertów muzycznych lub recitali w okolicach Tężni Miejskiej zlokalizowanej w Parku Kościuszki (Sokoła).
Projekt zakłada organizację: 1 wydarzenia pod koniec czerwca, 2 wydarzeń w lipcu, 2 wydarzeń w sierpniu oraz 1 wydarzenia na początku września.
Repertuar wydarzeń powinien być dostosowany do różnych gustów muzycznych mieszkańców miasta.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ten ma służyć zapewnieniu mieszkańcom Pruszkowa atrakcyjnej, nieodpłatnej oferty kulturalno-artystycznej poprzez umożliwienie im bezpośrednich spotkań z artystami. Koncerty będą również doskonałą okazją do spędzenia czasu w klimatycznej atmosferze w okolicach Tężni, co pozwoli na umocnienie więzi sąsiedzkich przez mieszkańców.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Pruszkowa chcący skorzystać z oferty kulturalno-artystycznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja 6 plenerowych wydarzeń przy Tężni Miejskiej120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach