Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej


Lokalizacja

Tunel pod torami PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej (ostateczna lokalizacja do uzgodnienia ze Strażą Miejską w Pruszkowie)

Opis projektu

Instalacja kamer monitoringu Straży Miejskiej.
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Pruszkowa korzystających z tunelu w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej (zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców przemieszczających się pomiędzy dzielnicami miasta) oraz zmniejszenie liczby aktów wandalizmu za pomocą dozoru wizyjnego Straży Miejskiej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Monitorowanie tunelu oraz ulic i chodników w bezpośrednim otoczeniu przejazdy pod torami PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej przez Straż Miejską w trybie 24/7 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego (pieszego, rowerowego oraz samochodowego) w tej części miasta.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Pruszkowa korzystający z nowej przeprawy pomiędzy dzielnicami miasta Pruszkowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Instalacja 2 szt. kamer obrotowych i 4 szt. kamer stacjonarnych - kamer monitoringu wraz z podłączeniem do monitoringu miejskiego110 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie kamer monitoringu (np. energia, opłaty, konserwacja)10 000 zł