Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Forum Garncarzy i Ceramików


Lokalizacja

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
Plac Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków
działka nr 487
obręb 0023

Opis projektu

'Forum Garncarzy i Ceramików" to wydarzenie, które będzie cyklem spotkań  i aktywności edukacyjno-artystycznych skierowanych do różnych grup wiekowych. Uczestnicy/mieszkańcy Pruszkowa zostaną przeprowadzeni przez niezwykle interesującą historię działalności ceramicznej człowieka, począwszy od starożytności a skończywszy na  współczesności związanej z Pruszkowskim Porcelitem.
W ramach Forum przygotowano bogatą ofertę obejmującą:
-lekcje oraz warsztaty lepienia z gliny.
- wykłady tematyczne o antropologii ceramiki: design'ie, formie, zdobieniach itp
- pokazy i warsztaty prezentujące ceramikę oraz warsztat pracy garncarzy z różnych epok  archeologii i historii, zaczynając od epoki brązu przez   okres wpływów rzymskich, świat antyczny, średniowiecze oraz nowożytność,
- pokazy i warsztaty garncarstwa tradycyjnego- prezentacja miejsca i sposobu pracy dawnego garncarza jako rzemieślnika,
- pokazy i opowieści na temat historii ceramiki użytkowej - " Nie tylko garnki"
- pokazy i warsztaty garncarstwa artystycznego - prezentacja współczesnych projektantów z zakresu ceramiki artystycznej
- pokazy, warsztaty - "Świat inspiracji" - prezentacja wybranych technik i tradycji garncarskich ze świata
- wystawa wyrobów Pruszkowskiego Porcelitu bazująca na ciekawych eksponatach ze zbiorów mieszkańców Pruszkowa i okolic.
Pokazy i warsztaty zostaną przeprowadzone przez profesjonalne grupy rekonstruktorów starożytnych a także przez współcześnie działających twórców. Cykl 3-5 wykładów wygłoszą naukowcy z uczelni artystycznych specjalizujących się w tematyce ceramiki oraz muzeów i galerii posiadających w swoich zbiorach eksponaty ceramiczne. Dyrektor artystyczny wystawy zgromadzi obiekty, które w sposób przekrojowy ukażą zwiedzającym linie projektowe Porcelitu począwszy od 1880 roku do roku 2000.
Projekt będzie obejmował spotkania realizowane od 21 czerwca do 22 września 2022. Główne otwarte wydarzenia będą miały miejsce w dniach od 9 do 11 września, natomiast warsztaty w okresie wakacji.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt nawiązuje do "ceramicznej" tradycji Pruszkowa i ma na celu ukazanie jednego z najstarszych uprawianych przez człowieka rzemiosł. Wieloaspektowy sposób przedstawienia ( warsztaty, pokazy,wykłady, lekcje dla dzieci ze szkół pruszkowskich, wystawy) zaprezentuje odbiorcom, nie tylko rozwój technik garncarskich na przestrzeni wieków, ale również bogatą tradycję z nimi związaną. Niestety to piękne rękodzielnictwo, podobnie jak kultowe polskie manufaktury ceramiczne, kolejno znikają na naszych oczach. Dlatego misją wydarzenia będzie  ocalenie dziedzictwa kulturowego regionu, który przez dwa stulecia był ważnym ośrodkiem ceramiki w Polsce, a także przywrócenie pamięci i przekazanie jak największej wiedzy o PRUSZKOWSKIM PORCELICIE, jako o jednym z niezwykle istotnych elementów tożsamości Miasta Pruszkowa.Poza dotarciem do mieszkańców, dobra komunikacja onlinowa może zainteresować studentów szkół artystycznych i artystów, z całej Polski, którzy specjalnie odwiedzą nasze Miasto.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

"Forum Garncarzy i Ceramików" wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy w każdej grupie wiekowej.
Dla dzieci w wieku szkolnym przewidziane są lekcje i warsztaty. Dorośli będą mogli wziąć udział w spotkaniach z naukowcami, artystami, wykonawcami specjalizującymi się w tematyce garncarstwa i ceramiki. Forum zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było ciekawe zarówno dla osób, które będą chciały aktywnie uczestniczyć w różnych proponowanych działaniach jak i dla tych, którzy wolą występować w takich wydarzeniach w roli obserwatora. Dowiedzione jest, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkie pokazy i rekonstrukcje, które w obrazowy sposób ukazują istotę przedstawianych tematów i dzięki możliwej interakcji są najbardziej zapamiętywane przez uczestników, dlatego przewidziano również taki sposób  prezentacji poruszanej problematyki.  "Forum Garncarzy i Ceramików" to ukłon w stronę mieszkańców miasta, którzy sami lub dzięki członkom swoich rodzin byli związani przez pracę z pruszkowskim Porcelitem.
Przekrojowa wystawa przypomni różnorodny design produkowanej w zakładach ceramiki. Zakładach, które już niestety nie istnieją, ale które nadal są nieodłączną historią miasta.
Wszystkie proponowane działania będą miały otwarty, ogólnodostępny charakter i będą odbywały się w budynku i na terenie ogrodu Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.


Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenia dla rekonstruktorów40 000 zł
2wynagrodzenia dla prowadzących lekcje dla dzieci ze szkół6 000 zł
3wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty historyczne6 000 zł
4wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty tradycyjne3 000 zł
5wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty artystyczne8 000 zł
6wynagrodzenia za promocję wydarzenia w mediach społecznościowych3 000 zł
7wynagrodzenia za wykonanie filmu4 000 zł
8wystawa " Ceramika z Pruszkowa" ( wynajem eksponatów, wynajem systemów ekspozycyjnych, tabliczki z opisami do prezentowanych przedmiotów, oświetlenie, wynagrodzenie dla prelegentów oraz dyrektora artystycznego wystawy, transport)22 000 zł
9środki biurowe i środki czystości800 zł
10koszt opracowania i wydruku materiałów promocyjnych4 000 zł
11logistyka ( hotel; wynajem namiotów; nagłośnienie;napoje, caternig dla prowadzących warsztaty, pokazy,wykłady; ochrona- firma zewnętrzna)23 200 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Forum Garncarzy i Ceramików

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.