Wybrany do głosowania

1 Zakup i przekazanie pojemników do gromadzenia bioodpadów tzw. BIO BOX'ÓW do użytku domowego (ob. 1 - Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Pruszków Gra - wyposażenie filii Książnicy Pruszkowskiej w gry planszowe (ob. 1 - Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Roślinność okrywowa w pasach drogowych ulic miejskich (ob. 1 - Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Wybrany do realizacji

4 Miejsce spotkań dla mieszkańców (ob. 1 - Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 46 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Złota rączka (ob. 1 - Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 41 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Nasadzenia drzew i krzewów (ob. 1 - Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Zakup przydomowych kompostowników dla mieszkańców (ob. 1 - Gąsin)

Obszar: ob. 1 - GĄSIN

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Strefa malucha na skwerze przy ul. Długosza (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Joga w Parku Kultury i Wypoczynku Mazowsze w Pruszkowie (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Zakup i przekazanie pojemników do gromadzenia bioodpadów tzw. BIO BOX'ÓW do użytku domowego (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Seniorada VII - Żbików-Bąki (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Roślinność okrywowa w pasach drogowych ulic miejskich (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Nasadzenia drzew i krzewów (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Wzmocnienie pewności siebie u kobiet (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Wybrany do głosowania

9 Zakup przydomowych kompostowników dla mieszkańców (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

10 W zdrowym ciele zdrowy duch - cykl spotkań z dietetykiem, psychologiem i trenerem personalnym (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Obszar: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

Koszt po weryfikacji: 65 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Czas na Nas - nauka języka angielskiego hiszpańskiego dla mieszkańców Pruszkowa (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Maraton filmowy "Władcy Pierścieni" (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Roślinność okrywowa w pasach drogowych ulic miejskich (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Wybrany do realizacji

4 Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Piknik Country Malichy i Piknik Społeczne Inspiracje – plenerowe wydarzenia artystyczno-społeczne w Malichach (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Zakup i przekazanie pojemników do gromadzenia bioodpadów tzw. BIO BOX'ÓW do użytku domowego (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Zakup przydomowych kompostowników dla mieszkańców (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Nasadzenia drzew i krzewów (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

9 Publikacja okolicznościowa książka z okazji 100-lecia istnienia klubu Znicz Pruszków w roku 2023 (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

10 Festiwal Teatrów dla Dzieci - Teatralne Święto dla Najmłodszych (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Obszar: ob. 3 - MALICHY TWORKI

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Nasadzenia drzew i krzewów (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Wesoły Senior II (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 116 100 zł

Wybrany do głosowania

3 Zakup przydomowych kompostowników dla mieszkańców (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Roślinność okrywowa w pasach drogowych ulic miejskich (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Trening Motoryczny dla Dzieci i Młodzieży z elementami gimnastyki (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 21 380 zł

Wybrany do realizacji

6 Czas na Nas - język angielski i portugalski dla mieszkańców Pruszkowa (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Nowe oświetlenie na placyku na Ostoi (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 92 600 zł

Wybrany do realizacji

8 Kurs samoobrony dla kobiet (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 22 150 zł

Wybrany do głosowania

9 Zakup i przekazanie pojemników do gromadzenia bioodpadów tzw. BIO BOX'ÓW do użytku domowego (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Obszar: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Wakacyjne Potańcówki (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Zakup i przekazanie pojemników do gromadzenia bioodpadów tzw. BIO BOX'ÓW do użytku domowego (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

3 Zajęcia fitness, fitness rodzinny. (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

Wybrany do realizacji

4 Teqball w Parku Anielin (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Roślinność okrywowa w pasach drogowych ulic miejskich (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Książki dla ukraińskojęzycznych mieszkańców Pruszkowa (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Piknik Rockowy - Reaktywacja (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Klub Przyjaciół Książki (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 67 000 zł

Wybrany do realizacji

9 Seniorada VII - Centrum (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Trwałe oznakowanie trasy parkrun Pruszków (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Wybrany do realizacji

11 PDF Pruszkowski Dzień Folkloru (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Pruszków Gra - wyposażenie Książnicy Pruszkowskiej w gry planszowe (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Wybrany do głosowania

13 Nasadzenia drzew i krzewów (ob. 5 - Centrum)

Obszar: ob. 5 - CENTRUM

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Nasadzenia drzew i krzewów (ob. 6 - Stare Śródmieście)

Obszar: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt