Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Czwartek, 6 czerwca 2024

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, w drodze publicznego losowania w dniu 5 czerwca 2024 roku o godz. 15:35 w sali nr 27 Urzędu Miasta Pruszkowa, ustalona została kolejność projektów na karcie do głosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów na karcie do głosowania, która została opublikowana w BIP-ie:

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi projektami: https://budzetobywatelski.pruszkow.pl/projekty

Załączniki:

Powrót