Lista projektów poddanych pod głosowanie

Piątek, 27 maja 2022

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, w drodze publicznego losowania w dniu 26 maja 2022 roku o godz. 09:30 w sali nr 21 Urzędu Miasta Pruszkowa, ustalona została kolejność projektów na karcie do głosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów na karcie do głosowania, która została opublikowana w BIP-ie: https://bip.um.pruszkow.pl/attachments/download/14245

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi projektami:https://budzetobywatelski.pruszkow.pl/projekty

Załączniki:

Powrót