Wyniki głosowania w VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2023

Piątek, 8 lipca 2022

Drodzy Mieszkańcy!!!

Zgodnie z § 16 pkt 1 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podajemy do publicznej wiadomości wyniki głosowania przeprowadzonego w dniach 29 maja 2022 roku – 25 czerwca 2022 roku.
Pod głosowanie mieszkańców Pruszkowa w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2023 poddano łącznie 66 projektów.
W wyniku głosowania tradycyjnego, za pomocą papierowych kart do głosowania oraz głosowania elektronicznego na stronie www.budzetobywatelski.pruszkow.pl przyznano łącznie 42.890 punktów, w tym 41.345 ważnych, a 1.545 nieważnych.

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pruszkowa (https://bip.um.pruszkow.pl/attachments/download/14752) oraz na stronie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl/wyniki.


Zgodnie z § 15 pkt 2 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podajemy do publicznej wiadomości listę rankingową projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2023.

Lista rankingowa projektów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pruszkowa (https://bip.um.pruszkow.pl/attachments/download/14753).

Załączniki:

Powrót