Rusza VII edycja Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie (BO2023)

Piątek, 25 lutego 2022

Drodzy Mieszkańcy !!!

Startujemy z VII edycją Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie (BO2023).

Zarządzeniem nr 41/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku Prezydent Miasta Pruszkowa ogłosił kwotę środków finansowych przeznaczonych na realizację Waszych pomysłów w  2023 roku.
Kwota ta wynosi: 2.154.248,04 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i cztery grosze).
Zgłaszanie propozycji projektów do realizacji w ramach BO2023 możliwe będzie w dniach 9 - 31 marca 2022 roku (poprzez tą stronę internetową lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Pruszkowa).


Więcej informacji można uzyskać również pisząc na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl.


Niezbędne dokumenty związane z realizacją BO2023:
1. Uchwała nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.
2. Uchwała nr XXXVII.395.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.
3. Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
4. Lista mieszkańców Miasta Pruszkowa popierających projekt zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
5. Zgoda na udostępnienie terenu.
6. Oferta na udostępnienie terenu.

Załączniki:

Powrót