Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. "Przerwa w tańcu" - folk ławeczka (ob. 3 - Malichy-Tworki)


Opis projektu

„Przerwa w tańcu” to projekt wykonania figury z brązu (lub innego trwałego materiału) siedzącej na ławeczce przed siedzibą Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”.
Ławeczka już istnieje, a dodając do niej figurę stworzone będzie wyjątkowe miejsce spotkań i odpoczynku, które jednocześnie będzie oddawać hołd lokalnej tradycji zespołu ludowego, który istnieje w mieście od 45 lat.
Figura dziewczynki w stroju ludowym z regionu łowickiego będzie symbolizować bogactwo kulturowe Pruszkowa i dziedzictwo kultury ludowej promowanej przez Pruszkowiaków, dodając unikalnego charakteru całemu budynkowi Centrum Dziedzictwa Kulturowego.
Oprócz estetycznego aspektu, ławeczka będzie miała również funkcję praktyczną, zapewniając odwiedzającym miejsce do odpoczynku, zrobienia ciekawego zdjęcia. Brązowa figura dziewczynki będzie wykonana w sposób, który zapewni jej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, co umożliwi cieszenie się nią przez wiele lat.
Figura będzie przedstawiała dziewczynkę ubraną w strój ludowy z regionu łowickiego.

Uzasadnienie realizacji projektu

1. Promocja kultury ludowej: Projekt stanowi niezwykłą formę promocji kultury ludowej. Figura w tradycyjnym stroju ludowym będzie przypominać o bogactwie i różnorodności lokalnych tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.
2. Uwzględnienie lokalnej społeczności: Projekt uwzględnia lokalną społeczność poprzez nawiązanie do Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy". Pruszkowiacy są integralną częścią lokalnej kultury, a umieszczenie ławeczki przed siedzibą zespołu umożliwi lokalnej społeczności identyfikację się z jej dziedzictwem kulturowym.
3. Kreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej: Ławeczka z figurami będzie nie tylko miejscem odpoczynku, ale także atrakcją dla mieszkańców i turystów. Tworząc unikalny punkt orientacyjny, przyciągnie uwagę odwiedzających i zachęci do spędzenia czasu na relaksie oraz poznawaniu lokalnej kultury.
4. Wzmocnienie więzi społecznych: Ławeczka będzie miejscem spotkań i interakcji społecznych. Tworząc przestrzeń, w której ludzie mogą się zatrzymać, rozmawiać, projekt przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych i integracji lokalnej społeczności.
5. Edukacja i świadomość kulturowa: Projekt zachęca do poznawania i doceniania lokalnej historii oraz tradycji poprzez sztukę. Figura w tradycyjnym stroju ludowym będzie inspiracją do rozmów o dziedzictwie kulturowym oraz do kształtowania świadomości lokalnej społeczności.
6. Estetyczne urozmaicenie przestrzeni miejskiej: Ławeczka z figurą będzie estetycznym urozmaiceniem przestrzeni miejskiej, dodając charakteru i unikalności miejskiemu krajobrazowi.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt "Przerwa w tańcu" - ławeczki z figurą dziewczynki w tradycyjnym stroju ludowym jest kierowany do różnorodnych grup odbiorców z lokalnej społeczności oraz turystów. Oto główne grupy odbiorców projektu:
1. Mieszkańcy lokalni:
o Mieszkańcy Pruszkowa będą mieli możliwość korzystania z ławeczki jako miejsca spotkań, odpoczynku i integracji społecznej.
o Projekt będzie dostępny dla mieszkańców w sposób bezpłatny i otwarty, umożliwiając korzystanie z niego przez całą społeczność.
2. Turystyka i odwiedzający:
o Turystów oraz odwiedzających Pruszków zachęci się do korzystania z ławeczki jako atrakcji kulturowej, która pozwoli im poznać lokalne tradycje i dziedzictwo.
o Projekt będzie promowany jako punkt orientacyjny na mapie atrakcji turystycznych Pruszkowa.
3. Zespoły artystyczne i kulturalne:
o Projekt może inspirować inne instytucje artystyczne i kulturalne do podobnych inicjatyw, które promują lokalne inicjatywy związane z kulturą.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Ławka przy budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie od strony siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt wykonanie projektu ławeczki20 000 zł
2Koszt prac przygotowawczych (np. rzeźbiarskie)30 000 zł
3Koszt prac realizacyjnych (np. prace odlewnicze, transport, montaż, itp.)70 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Przerwa w tańcu" - folk ławeczka (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.