Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Defibrylatory dla Pruszkowa (Obszar IV)


Lokalizacja

Obszar IV- OSTOJA PORCELIT

1. ul. Ryszarda w pobliżu ul. Ireny przy projektowanej stacji rowerowej
2. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Lipowa 31, zarządca- Anna Tybora
3. Rejon między kościołem a Parkiem Żwirowisko

Opis projektu

W ramach założeń projektowych Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 pragnę wzbogacić Pruszków o nowoczesne automatyczne defibrylatory AED - urządzenia do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Największe skupiska ludzi, oraz miejsca gdzie często oni przebywają wydają się najlepszą bazą punktów do rozlokowania urządzeń. Stosunkowo równomiernie, wytypowałem 30 takich punktów na terenie Pruszkowa.


Dlaczego Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest takim problemem?

Dane statystyczne wskazują, że choroby układu krążenia stanowią aż 46% zgonów, a nagłemu zatrzymaniu krążenia ulega rokrocznie blisko 40 tysięcy osób w Polsce. NZK stanowi powód śmierci blisko 10% ogółu rocznie umierających osób w Polsce. Aby lepiej uzmysłowić sobie skalę pomyślmy, że w każdej z 2477 gmin w Polsce, co roku NZK dotyka 15 osób! Gdy ktoś nagle doznaje zatrzymania krążenia, tylko szybka pomoc może przywrócić serce do właściwej pracy. Czasem nie wymaga to żadnych specjalistycznych zabiegów – wystarczy szybkie dostarczenie impulsu defibrylacyjego. Aby to było możliwe, w okolicy musi znajdować się ogólnodostępny defibrylator AED. Obecna przeżywalność dla przypadków NZK jest w Polsce niestety bardzo niska – wynosi zaledwie 2-5%, dlatego tak ważne jest uświadamianie problemu i promowanie zwiększania dostępu do wczesnej defibrylacji. Najważniejsze jednak aby ośmielić świadków zdarzenia do szybkiej reakcji i podjęcia uciskania klatki piersiowej oraz podłączenia defibrylatora, który podpowie jak należy postępować z poszkodowanym.


4 minuty bez pomocy osobie nieprzytomnej z zatrzymanym krążeniem to początek nieodwracalnych zmian. 7 minut to średni czas dojazdu karetki. Twoja pomoc jest na wagę życia!

Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10 – 12%. Jeśli świadkowie zdarzenia prowadzą RKO, spadek przeżywalności będzie następować wolniej i wynosi około 3 – 4% na każdą minutę opóźnienia defibrylacji. Według Europejskiej Rady Resuscytacji użycie AED i szybkie wykonanie defibrylacji przez świadków nagłego zatrzymania krążenia zwiększa szansę na przeżycie osoby poszkodowanej nawet o 75%.


Użycie AED nigdy nie zaszkodzi poszkodowanemu! Urządzenie nie dostarczy impulsu elektrycznego, jeśli rytm serca nie będzie tego wymagał – jest całkowicie bezpieczne.

AED to urządzenie, które pozwala na ratowanie życia osób w stanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 r. w Polsce choroby układu krążenia są ciągle przyczyną 46% zgonów. NZK może dotknąć niemal każdego, ale znacznie częściej dotyczy dorosłych, wśród których najczęściej przydarza się osobom po 50. roku życia. Nie zawsze jest to proces nieodwracalny. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. wskazują wyraźną rolę społeczeństwa w ratowaniu życia poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem programu poszerzania dostępności do wczesnej defibrylacji (PAD), jest przekazanie do publicznego użytku automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z niezbędnym wyposażeniem, jak kapsuła zabezpieczająca oraz podstawowe przybory ratownicze. Dodatkowym celem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu zabiegów resuscytacyjnych i użycia AED dla pracowników miejsc publicznych oraz mieszkańców. Zwiększy to pewność prawidłowego działania łańcucha przeżycia, a więc właściwego rozpoznania sytuacji zagrożenia, wezwania niezbędnej pomocy, wdrożenia podstawowych czynności resuscytacyjnych i wczesnej defibrylacji z użyciem defibrylatora AED, która jest podstawą zwiększania szans na przeżycie poszkodowanych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Defibrylatory dla Pruszkowa to publiczny program umożliwiający dostęp do AED.
Niestety każdy z nas może doznać Nagłego Zatrzymania Krążenia, dlatego odbiorcami projektu jest cała lokalna społeczność, zarówno mieszkańcy Pruszkowa, jak i osoby przebywające na jego terenie.
Rozmieszczenie defibrylatorów w newralgicznych lokalizacjach ( o wzmożonym ruchu) pozwoli na szybki dostęp do urządzeń i zwiększenie bezpieczeństwa w ich okolicy.    

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
13x Defibrylator z kluczem pediatyrcznym w torbie15 900 zł
23x Kapsuła zewnętrzna z modułem zarządzania10 200 zł
33x Stand pod defibrylator4 500 zł
43x Oznakowanie360 zł
53x Fundament pod stand750 zł
63x Wykonanie przyłącza 24V-230V7 500 zł
73x Roboty montażowe 6 000 zł
83x Szkolenie 50 osób7 500 zł
Łącznie: 52 710 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
13x Zasilanie kapsuły i maty grzewczej360 zł