Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. MULTIMEDIALNY POKAZ NA BUDYNKU MDK W PRUSZKOWIE (MAPPING) (Obszar VI)


Lokalizacja

OBSZAR VI. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W PRUSZKOWIE, UL. KOŚCIUSZKI 41, 05-800 PRUSZKÓW.

Opis projektu

W ramach projektu zrealizowany zostanie profesjonalny Video Mapping 3D składający się z kilkuminutowej projekcji na budynku Urzędu Stanu Cywilnego lub Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie. Projekcja stworzona zostanie za pomocą VIDEO MAPPINGu 3D (mappingu przestrzennego), który jest nowoczesną i bardzo widowiskową formą video artu. Video Mapping 3D polega na rozświetlaniu trójwymiarowych obiektów i ich elementów za pomocą światła projektorów. Wysokiej jakości projektory sceniczne zmieniają budynek w niezwykłe multimedialne widowisko, które z pewnością zapadnie w pamięci wszystkich uczestników.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest zapewnienie oryginalnej i kulturalnej rozrywki mieszkańcom miasta na wysokim poziomie oraz upowszechnienie kultury muzycznej w naszym mieście.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt jest kierowany do wszystkich mieszkańców miasta, którzy wezmą udział w multumedialnym pokazie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie projektu wizualizacji (skan budynku, na podstawie którego zostanie stworzony mapping)120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach