Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)


Opis projektu

W ramach projektu istniejący skatepark zostanie uzupełniony o następujące elementy:
- Quarter pipe o wysokości 80 cm i szerokości minimum 300 cm z copingiem rurowym, wyposażony w barierkę,
- Bank ramp typu "Barcelona" o długości minimum 350 cm i wysokości nie mniejszej niż 30 cm, wyposażony w coping rurowy,
- Poręcz prosta o długości 400 cm i wysokości 30 cm,
- Funbox składający się z symetrycznych najazdów połączonych płaskim elementem o wysokości 30 cm z przylegającym disasterem z jednej strony oraz grindboxem z drugiej. Całkowity minimalny wymiar przeszkody 400x300 cm.

Nowe elementy skateparku powinny posiadać nawierzchnię jezdną wykonana z płyt HPL przystosowanych do tego rodzaju konstrukcji, z warstwą podkładową z laminowanej sklejki wodoodpornej. Zgłaszający nie przewiduje użycia sklejki jako nawierzchni jezdnej za względu na niską trwałość tego materiału.

Propozycja rozmieszczenia elementów zgodnie z załączoną wizualizacją i planem.

Wymienione elementy zastąpią rurkę skośną oraz ławkę, które muszą zostać zdemontowane.

Wykonawca powinien udzielić minimum 3-letniej gwarancji na elementy jezdne i konstrukcyjne.

Ostateczny zakres zamontowanych urządzeń będzie dostosowany na etapie realizacji do wysokości środków finansowych przewidzianych w projekcie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Skatepark w Parku Żwirowisko jest obiektem bardzo popularnym i uczęszczanym w dużej mierze przez osoby początkujące. Jednocześnie część przeszkód, tj. skośna rurka o wysokości maksymalnej ok 70 cm jest nieproporcjonalnie trudna do wykorzystania na tle innych przeszkód i z tego powodu używana sporadycznie i jedynie w najniższym fragmencie. Dwa elementy stalowe o znikomym wykorzystaniu zajmują dużą przestrzeń, którą można zagospodarować w inny sposób, uatrakcyjniając cały skatepark oraz zwiększając jego "pojemność". Zaproponowany nowy układ tej części skateparku pozwoli na stopniowe zdobywanie nowych umiejętności poprzez zróżnicowanie wysokości przeszkód i odciąży zatłoczoną główną płytę. Zwiększy też bezpieczeństwo najmłodszych poprzez dostosowanie wysokości przeszkód do początkujących użytkowników.
Modernizacja nie zwiększa kosztów utrzymania obiektu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Teren skateparku jest ogólnodostępny, każda osoba jeżdżąca na rolkach, hulajnodze, BMX czy desce jest odbiorca tego projektu, jednak projekt w szczególności ma na uwadze potrzeby najmłodszych użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo na początkowym etapie nauki tricków.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Skatepark w Parku Żwirowisko

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż starego sprzętu, dostawa i montaż nowych urządzeń oraz dokumentacja projektowa120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki

WizualizacjaPlan
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.