Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka (ob. 4 - Ostoja Porcelit)


Opis projektu

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl zajęć dla przyszłych rodziców i rodziców niemowląt oraz zajęcia sensoryczne i kreatywne dla dzieci w wieku 1-10 lat.
*******
10 - 15 spotkań (50h - ilość spotkań zależna od ilości prowadzących poszczególne spotkania) dla rodziców niemowląt i przyszłych rodziców obejmujących np. praktyczne zajęcia z pielęgnacji niemowląt, naukę masażu Shantala, naukę noszenia dzieci w chuście/nosidle, rozmowy dotyczące karmienia dzieci czy spotkanie ze specjalistką okołoporodową. Spotkania będą prowadzone przez jedną lub dwie osoby prowadzące posiadające odpowiednie kompetencje w danym obszarze (np. doradczynię noszenia dzieci, instruktorkę masażu Shantala, doradczynię laktacyjną). W każdym ze spotkań będzie mogło wziąć udział do 12 par z dzieckiem i będzie trwało ok. 2,5 godz. Udział w spotkaniach tego typu pomaga rodzicom zwiększać poczucie własnej wartości, podnosi kompetencje i sprawczość w opiece nad nowym członkiem rodziny.  
*******
4 zamknięte grupy wsparcia mam "Urodziłam życie" (dla mam z dziećmi do 10 miesiąca życia). Grupa "Urodziłam życie" to cykl spotkań mających pomóc mamom niemowląt. W obecnych czasach coraz częściej zauważamy, że kobiety w tym czasie są bardzo mocno narażone na wystąpienie depresji okołoporodowej. Na zajęciach mamy przepracowują tematykę okołoporodową/połogową, tematykę związaną z karmieniem dzieci, zmiany relacji z rodziną czy podejście do zmian swojego ciała. Udział w tego typu zajęciach daje wzmocnienie pewności siebie w roli matki,  mamy często zawierają znajomości na dłużej, kontynuują spotkania, wspólne spacery, wsparcie jednej mamy powoduje to, że jest ona potem gotowa wspierać inne mamy w podobnej sytuacji, co pomaga w założeniu swojej siatki wsparcia rodzicielskiego. Grupy wsparcia to możliwość znalezienia rodziców w podobnych sytuacjach życiowych, mierzących się z podobnymi problemami, a dzięki temu możliwość wykorzystania doświadczeń innych w swoim życiu lub decyzja, aby na podstawie tych doświadczeń zrobić zupełnie inaczej. Jest to również wzajemna pomoc i przyjaźnie na dłużej. Zajęcia prowadzone są przez dwie trenerki grup wsparcia tego typu. Grupy są zamknięte - każda dla około 10 mam z dziećmi do dziesiątego miesiąca życia. Jest to cykl 11-stu cotygodniowych spotkań po 2 godziny.  
*******
20 godzin zajęć dla dzieci podzielonych na bloki dopasowane do wieku w grupach 8-15 osobowych. Dla dzieci młodszych w wieku 1-3 lata będą to zajęcia multisensoryczne, dla starszych grup wiekowych 4-6 i 7-10 lat będą to warsztaty kreatywne. Multisensoryka wspiera całościowy rozwój dziecka, dostarcza dużą ilość różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju, wspomaga budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wspiera rozwój poznawczy, motorykę małą, uwalnia naturalną ekspresję twórczą. Zajęcia będą oparte o wybrany temat przewodni, w odpowiednio przygotowanej przestrzeni oraz z dopasowanymi materiałami. Zajęcia kreatywne to warsztaty, których celem jest kreatywny rozwój i wspieranie kreatywnego myślenia. Zajęcia nie będą o proporcjach, światłocieniu itd. Ich celem jest umacnianie dzieci w ich samoświadomości, umiejętności podejmowania własnych decyzji oraz uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej. Mając motyw przewodni zajęć i materiały dzieci będą tworzyć swoje indywidualne dzieła.


Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest rozwój kompetencji rodziców oraz wsparcie rozwoju dzieci w sferze sensoryczno-kreatywnej.
Rozwój i edukacja całożyciowa są elementem niezbędnym we współczesnym świecie. Propozycja projektu to wsparcie rodziców we wczesnych etapach rodzicielstwa oraz wsparcie dzieci w ich wrodzonej i naturalnej kreatywności. Zajęcia pokażą zarówno dorosłym, jak i dzieciom nowe możliwości oraz pozwolą nabyć nowe kompetencje. Projekt ten wart jest zrealizowania, ponieważ korzyści są skierowane do dzieci już od pierwszych dni życia do 10 roku życia oraz ich rodziców. Zadbanie o grupy wsparcia dla mam oraz kompetencje rodziców na początku drogi z nowym członkiem rodziny daje siłę dla całej rodziny, z kolei wsparcie kreatywności dzieci podnosi pewność siebie najmłodszych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Miasta Pruszków. Projekt jest skierowany do rodziców, przyszłych rodziców oraz dzieci do 10. roku życia.  W zależności od rodzaju, spotkania będą kierowane do różnych grup:
- przyszli rodzice, świeżo upieczeni rodzice wraz z malutkimi dziećmi(spotkania z zakresu kompetencji rodzicielskich)
-  mamy tuż po porodzie i z dziećmi do dziesiątego miesiąca życia (grupy "Urodziłam życie")
- dzieci w trzech grupach wiekowych 1-3 lata, 4-6 lat, 7-10 lat.

Mieszkańcy będą korzystali z projektu na podstawie zapisów na poszczególne grupy lub zajęcia.
Efektem zajęć dla rodziców oraz grup wsparcia dla mam będzie podniesienie kompetencji rodziców, a zarazem wzrost ich poczucia własnej wartości jako rodzica, świadomości rodzicielskiej, pomoc emocjonalna w trudnym okresie jakim jest początek rodzicielskiej drogi, nawiązanie relacji z osobami w podobnych sytuacjach życiowych. Projekt ma na celu zapobiegać wykluczeniom społecznym, zmniejszać ryzyko depresji oraz wypalenia rodzicielskiego.
Efektem zajęć dla dzieci będzie kreatywny rozwój, wsparcie naturalnej twórczości, zwiększenie pewności siebie.  


Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Wszystkie spotkania będą się odbywały w przestrzeniach przyjaznych rodzicom i dzieciom - miejscach przeznaczonych na bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Pruszkowa, wynajętych na ten czas lokalnych salach zabaw, klubach dla dzieci lub innych wynajętych przestrzeniach dostosowanych do konkretnych zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Grupa wsparcia dla mam z dziećmi do 10 miesiąca życia - 4 edycje (wynagrodzenia prowadzących, promocja, rekrutacja, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć)57 000 zł
2Warsztaty pielęgnacyjne i rozwojowe małego dziecka - 10 - 15 spotkań (wynagrodzenia prowadzących, promocja, rekrutacja, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć)25 000 zł
3Zajęcia i warsztaty dla dzieci od 1 do 10 rż. - 20 h zajęć (wynagrodzenia prowadzących, promocja, rekrutacja, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć)20 000 zł
4Wynajem sal na zajęcia12 000 zł
5Zakupy (napoje, przekąski, materiały biurowe itd)6 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.