Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Siatkarskie Marzenia - Trenujesz Zyskujesz ! (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)


Opis projektu

Zadanie dotyczy bezpłatnych rekreacyjnych, cyklicznych spotkań siatkarskich dla mieszkańców miasta Pruszków a także nauki dzieci pod okiem trenera piłki siatkowej w okresie od 01.2025r. do 12.2025r.
Forma ogólnorozwojowych treningów siatkarskich skierowana jest do wszystkich miłośników siatkówki, którzy w sposób aktywny pragną spędzić czas wolny. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszej gminy i ma służyć rozwojowi aktywności lokalnej społeczności poprzez siatkarską formę zajęć ruchowych.
Projekt zakłada zajęcia dla trzech grup wiekowych:
- najmłodsi – 9 – 15 lat – nauka gry w siatkówkę. Zajęcia prowadzone przez trenera siatkówki; Zajęcia 1,5h
- młodzież – 16 – 19 lat – amatorska, rekreacyjna gra w siatkówkę; nadzór koordynatora projektu; Spotkania urozmaicone warsztatami siatkarskimi, podczas których trener/gość siatkarski dzieliliby się swą wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z uczestnikami zajęć.  Zajęcia 2h
- dorośli – amatorska, rekreacyjna gra w siatkówkę; nadzór koordynatora projektu; Zajęcia 2h
Bezpłatne treningi prowadzone raz w tygodniu na hali Miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie. Hala MOS posiada możliwość podziału boiska, tak by zajęcia mogły się odbywać dla dwóch drużyn równocześnie.
Przewidywana liczba uczestników na każdych zajęciach: 20 - 40 osób.
W zajęciach może uczestniczyć każdy: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, niezależnie od zdolności technicznych i motorycznych.

W ramach Narodowego Dnia Sportu w dniu 17 września 2025r (propozycja - weekend 20-21.09.2025r.) dwa turnieje siatkarskie:
I. RODZINNY -  przeznaczony dla dzieci wraz z ich rodzicami bądź opiekunami;
II. DLA LOKALNYCH AMATORSKICH DRUŻYN SIATKARSKICH (dorośli);
oraz Mikołajkowe Turnieje Siatkarskie XII.2025R., zgodnie z poniższym:
III. RODZINNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SIATKARSKI - przeznaczony dla dzieci wraz z ich rodzicami bądź opiekunami;
IV. MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SIATKARSKI DLA LOKALNYCH AMATORSKICH DRUŻYN SIATKARSKICH (dorośli);
Turnieje zostałby zorganizowany na hali MOS-u przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie ( w razie braku dostępności hali w tym terminie, zostanie zaproponowany inny obiekt sportowy) gdzie zgłoszeni zawodnicy, mogliby rozegrać amatorskie, rekreacyjne mecze siatkarskie. Turnieje zostałby poprowadzony przez Koordynatorów i wolontariuszy a nad całością prawidłowości rozgrywanych meczy czuwaliby dedykowani sędziowie siatkarscy.
Zwycięskie trzy drużyny (miejsce: pierwsze, drugie, trzecie) zostałyby nagrodzone pucharami, medalami oraz drobnymi upominkami natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowymi medalami.

Zajęcia z siatkówki byłyby miejscem spotkań rodzin z dziećmi, grup znajomych, seniorów, samotnych, gdzie każdy może stać się aktywnym uczestnikiem lub dopingującym kibicem a spotkania traktować jako miejsce siatkarskiej integracji. Wszystko odbywać się będzie w miłej i życzliwej atmosferze, gdzie każdy niezależnie od umiejętności będzie czuł się wartościowych graczem na boisku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu poprzez udział w cyklicznych zajęciach treningowych oraz udział w turniejach siatkarskich z całą pewnością przyczyni się do:
- urozmaicenia propozycji aktywności sportowych o zajęcia z siatkówki dla WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY PRUSZKÓW;
- zwiększenia aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Pruszków;
- podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników;
- stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie, społecznych i wychowawczych wartości sportu.
- radość spotkań w grupie miłośników siatkówki ; odczucie przynależności do grupy;
- integracja pokoleniowa;
- integracja lokalnej społeczności;
- Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk bez względu na posiadany status materialny.
- Krzewienie zasad "fair play" oraz  „trenujesz – zyskujesz”;
- niesienie pomocy dla dzieci i młodzieży zaniedbanej, wymagającej wsparcia poprzez włączenie do aktywnego, sportowego trybu życia; włączenie osób z mniejszymi szansami;
- aktywniejszy, zdrowszy i bardziej higieniczny tryb życia;
- wzrost formy;
- promocja sportu i zdrowego trybu życia;
- przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym m.in. nadwaga, otyłość
Należy pamiętać, że inwestycja w zdrowie każdego z nas jest nieoceniona, dlatego tak ważne jest, aby dzieci, młodzież i dorośli zwłaszcza w erze nowoczesnych technologii, chorób cywilizacyjnych, wszechobecnego konsumpcjonizmu potrafili znaleźć pasję w aktywności fizycznej.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Pruszków, miłośników gry w siatkówkę, którzy chcieliby swój czas wolny spędzić aktywnie w sportowym, siatkarskim gronie.
Projekt zakłada zajęcia dla trzech grup wiekowych:
- najmłodsi – 9 – 14 lat – nauka gry w siatkówkę. Zajęcia prowadzone przez trenera siatkówki;
- młodzież – 14 – 19 lat – amatorska, rekreacyjna gra w siatkówkę; warsztaty siatkarskie;
- dorośli – amatorska, rekreacyjna gra w siatkówkę;

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Gomulińskiego 4, 05-800 Pruszków

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1NAJEM HALI – 102 SPOTKANIA x 2h39 000 zł
2NAUKA DZIECI – ZAJĘCIA Z TRENEREM – 34 SPOTKANIA x 1,5h14 000 zł
3ZAJĘCIA; WARSZTATY SIATKARSKIE MŁODZIEŻ ( 34 SPOTKANIA) + DOROŚLI (34 SPOTKANIA)16 000 zł
4 TURNIEJ I – (PROMOCJA WYDARZENIA; NAJEM HALI,NAGRODY, SĘDZIOWIE, OPIEKA MEDYCZNA)11 000 zł
5 TURNIEJ II – (PROMOCJA WYDARZENIA; NAJEM HALI,NAGRODY, SĘDZIOWIE, OPIEKA MEDYCZNA)11 000 zł
6 TURNIEJ III – (PROMOCJA WYDARZENIA; NAJEM HALI,NAGRODY, SĘDZIOWIE, OPIEKA MEDYCZNA)11 000 zł
7 TURNIEJ IV – (PROMOCJA WYDARZENIA; NAJEM HALI,NAGRODY, SĘDZIOWIE, OPIEKA MEDYCZNA)11 000 zł
Łącznie: 113 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Siatkarskie Marzenia - Trenujesz Zyskujesz ! (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.