Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 (ob. 2 - Żbików-Bąki)


Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie placu zabaw w miejscu obecnego placu, który jest już wysłużony i mało atrakcyjny dla uczniów klas 0-3 uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 w Pruszkowie. Dzieci muszą mieć miejsce by aktywnie spędzać czas. Zabawy na placu zabaw dają im poczucie wolności. Mogą biegać, skakać i śmiać się do woli na bezpiecznej przestrzeni. Taka forma aktywności pozwala na wyładowanie nadmiaru energii bez ryzyka kontuzji. Istotny jest jednak wybór certyfikowanego placu zabaw, aby poczucie wolności było jednocześnie bezpieczne dlatego pora na remont i instalację nowych urządzeń dla naszych dzieci. Ostateczna liczba zamontowanych urządzeń będzie dostosowana do wysokości środków finansowych przewidzianych w projekcie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Bezpieczny plac zabaw dla dzieci to nie przywilej a prawo.
Każdy dorosły wie, jak bardzo dzieci lubią place zabaw. Fascynacja placami zabaw nie zmienia się od pokoleń. Na szczęście zmianom podlegają przestrzenie wygospodarowane przez miasta i miasteczka dla najmłodszych, a place zabaw są bezpieczniejsze, lepiej przemyślane i ciekawsze. Jako przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 chciałabym, aby także "nasz" plac zabaw spełniał oczekiwania najmłodszych uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców.
Dlaczego tak ważny jest dla nas wszystkich nowy plac zabaw?
1)  Stymulacja wszystkich zmysłów
Place zabaw dostarczają multisensorycznych doświadczeń, które pomagają dzieciom i młodzieży efektywniej się rozwijać. Podczas zabawy na świeżym powietrzu najmłodsi wykorzystują i wzmacniają wszystkie zmysły, rozwijają umiejętności poznawcze, małą i dużą motorykę, uczą się koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi, zwinności i wytrzymałości.
2) Rozwój umiejętności społecznych
Zabawa na placu zabaw uczy umiejętności społecznych: jak uczciwie dzielić się z innymi, współpracować w grupie. Dzięki zabawie dzieci uczą się podejmować decyzje, kontrolować emocje, negocjować i nawiązywać przyjaźnie.
3) Poprawa kondycji fizycznej
Place zabaw promują aktywność fizyczną, kluczowy czynnik w walce z epidemią otyłości. Dostęp do  placów zabaw i parków zapewnia dzieciom odpowiednią dawkę aktywności.
4) Poczucie wspólnoty
Place zabaw w sąsiedztwie tworzą swobodną przestrzeń, w której mieszkańcy mogą się socjalizować i współdziałać. Zawiązują nowe przyjaźnie i rozwijają poczucie wspólnoty, które jest bardzo ważne dla utrzymania dobrego zdrowia psychicznego i poczucia przynależności.
5) Ochrona zdrowia
Badania pokazują, że nawet 10 minut spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni obniża poziom kortyzolu (hormonu stresu) i wzmacnia układ odpornościowy. Zieleń ma wpływ na naszą kondycję psychiczną, a częste przebywanie na świeżym powietrzu pomaga w stanach depresyjnych i w dotlenieniu organizmu.
6) Poprawa bezpieczeństwa dzieci
Przemyślany, atrakcyjny plac zabaw to także większe bezpieczeństwo najmłodszych, którzy mogą bawić się na świeżym powietrzu blisko domu w znanym im otoczeniu, a rodzice mają ich na oku.

Place zabaw poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci w każdym wieku i tym samym jakość ich życia. Warto zadbać o taką przestrzeń w okolicy.

Stworzenie placu zabaw to spory wydatek dla gminy.  Dzięki funkcjonującemu w naszym mieście  Budżetowi Obywatelskiemu,  możliwe będzie uzyskanie finansowania na plac.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu będą dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 9 w Pruszkowie. Obecnie w szkole jest 10 klas młodszych. Umiejscowienie obecnego placu zabaw, w miejscu którego miałby powstać nowy, pozwali także na dogodne korzystanie z terenu okolicznych mieszkańców, ponieważ teren ten graniczy z ulicą Mostową- plac zabaw jest widoczny z ulicy. W bliskiej okolicy szkoły powstało kilka nowych bloków mieszkalnych i bliskość nowego obiektu zapewne zwiększy atrakcyjność dzielnicy Żbików. Po godzinach pracy szkoły mieszkańcy Żbikowa będą mogli dowolnie korzystać wraz z dziećmi ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw, ponieważ dostępne jest obecnie wejście na teren szkoły, gdzie znajduje się furtka prowadząca bezpośrednio na plac zabaw.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Szkoła Podstawowa nr 9. 05-800, Pruszków, ul. Mostowa 6.
Zarządca terenu- Dyrektor Konrad Stańczyk tel:  22 758 67 48

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dostawa i montaż nowych urządzeń wraz z nawierzchnią bezpieczną85 000 zł
2Dokumentacja projektowa10 000 zł
3Demontaż starych urządzeń 20 000 zł
4Tablica informacyjna/ regulamin, kosz na śmieci, ławka z oparciem5 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.