Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. "Wesołe harce przedszkolaków" - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy PM nr 12, ul. Andrzeja 12 (ob. 5 - Centrum)


Opis projektu

W przedszkolu jest 5 grup dzieci w wieku: 3, 4, 5 i 6 lat. Młodsze lubią się kręcić na karuzeli, bujać, robić babki w piaskownicy, zjeżdżać na zjeżdżalni. Starsze wspinać się, skakać, grać w piłkę, eksperymentować, odkrywać. Wykonywanie tych czynności jest bardzo ważne dla ich rozwoju, a 16 letnie zabawki podwórkowe nie pozwalają na bezpieczne i pełne wykorzystywanie pięknego, osłoniętego starodrzewem ogródka przedszkolnego. Niezbędna jest modernizacja obecnego placu zabaw, wymiana zniszczonych elementów i stworzenie miejsca, które dostarczy dzieciom rozrywki, wspomoże ich rozwój, zintegruje, wesprze naukę zasad współżycia w grupie społecznej. Teren placu zabaw jest płaski; nie wymaga wyrównywania. Korzenie rosnących w nim drzew nie stanowią problemu w miejscach, gdzie planowany jest montaż nowych elementów. Niewielka górka nie stanowi przeszkody; wykorzystywana jest zimą podczas aktywności dzieci na śniegu. Zaplanowana modernizacja placu zabaw (obejmująca wykorzystanie ukształtowania terenu, roślinność i istniejący, sprawny sprzęt) będzie optymalnie dobrana do potrzeb oraz preferencji jego użytkowników. Wykonane będą następujące prace: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i małej architektury ogrodu (zestaw zabawowy, metalowy z możliwością wspinania się, zjeżdżania, huśtania z pomostem rurowym, liczydłem, zegarem, tablicą do rysowania, tablicami manipulacyjnymi: labirynty, kółko – krzyżyk oraz 2 zabawki sprężynowe dla dzieci starszych), - zakup i montaż małej architektury ogrodu (4 ławki trzyosobowe), - zakup i położenie nawierzchni amortyzującej (pod nowym zestawem zabawowym). Ostateczna liczba zamontowanych urządzeń będzie dostosowana na etapie realizacji do wysokości środków finansowych przewidzianych w projekcie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Podążając za rozwojem dziecka i jego nieprzeciętną ciekawością, poszukiwaniem i przekraczaniem granic pragniemy stworzyć najmłodszym członkom naszej lokalnej społeczności teren, który pozwoli zaspokoić podstawowe bodźce rozwojowe i naturalną formę działania jaką jest wszechstronny, spontaniczny ruch.

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa obecnego placu zabaw wraz z zaakcentowaniem funkcji edukacyjnej i sportowej, aby urozmaicić możliwość spędzania wolnego czasu, sprawić, by zabawa była wielowymiarowa - zachęcała do eksperymentowania, inspirowała, angażowała wszystkie zmysły, rozwijała motorykę.

Duża liczba przedszkolaków (5 grup) korzystających z urządzeń i intensywna eksploatacja dotychczasowego, przestarzałego częściowo placu zabaw nie pozwala spełnić jednego z podstawowych obowiązków stojących przed każdą tego rodzaju placówką - stworzyć niezbędnych warunków do zaspokojenia ruchowych potrzeb rozwojowych dzieci. Nowe i atrakcyjniejsze urządzenia będą sprzyjały intensyfikowaniu zajęć wychowania fizycznego i doskonaleniu cech sprawności motorycznej oraz wskazaniu najmłodszym mieszkańcom Pruszkowa sposobów na spędzanie czasu bez telewizji, komputera czy gier w telefonie.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12 będzie ogólnodostępny dla najmłodszych mieszkańców - dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów.
W dłuższym terminie pozwoli na budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integrację lokalnej społeczności, rozrywkę, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności placówki wśród małych beneficjentów, ich rodziców i opiekunów.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Teren przy Przedszkolu Miejskim nr 12,
ul. Andrzeja 12, 05-800 Pruszków
Numery obszarów: 10/25, 10/34, 10/35, 10/38, 10/41
Zarządcą terenu jest Dyrektor Przedszkola nr 12 Pani Maria Adamczyk

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dostawa i montaż nowych urządzeń wraz z nawierzchnią bezpieczną82 000 zł
2Dokumentacja projektowa10 000 zł
3Demontaż starych urządzeń20 000 zł
4Zakup i montaż ławek8 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Wesołe harce przedszkolaków" - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy PM nr 12, ul. Andrzeja 12 (ob. 5 - Centrum)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.