Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Defibrylatory dla Pruszkowa (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)


Opis projektu

W ramach założeń projektowych Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 pragnę wzbogacić Pruszków o nowoczesne automatyczne defibrylatory AED - urządzenia do ratowania życia w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia.
Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Największe skupiska ludzi, oraz miejsca gdzie często oni przebywają wydają się najlepszą bazą punktów do rozlokowania urządzeń.


Dlaczego Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest takim problemem?

Dane statystyczne wskazują, że choroby układu krążenia stanowią aż 46% zgonów, a nagłemu zatrzymaniu krążenia ulega rokrocznie blisko 40 tysięcy osób w Polsce. NZK stanowi powód śmierci blisko 10% ogółu rocznie umierających osób w Polsce. Aby lepiej uzmysłowić sobie skalę pomyślmy, że w każdej z 2477 gmin w Polsce, co roku NZK dotyka 15 osób! Gdy ktoś nagle doznaje zatrzymania krążenia, tylko szybka pomoc może przywrócić serce do właściwej pracy. Czasem nie wymaga to żadnych specjalistycznych zabiegów – wystarczy szybkie dostarczenie impulsu defibrylacyjego. Aby to było możliwe, w okolicy musi znajdować się ogólnodostępny defibrylator AED. Obecna przeżywalność dla przypadków NZK jest w Polsce niestety bardzo niska – wynosi zaledwie 2-5%, dlatego tak ważne jest uświadamianie problemu i promowanie zwiększania dostępu do wczesnej defibrylacji. Najważniejsze jednak aby ośmielić świadków zdarzenia do szybkiej reakcji i podjęcia uciskania klatki piersiowej oraz podłączenia defibrylatora, który podpowie jak należy postępować z poszkodowanym.


4 minuty bez pomocy osobie nieprzytomnej z zatrzymanym krążeniem to początek nieodwracalnych zmian. 7 minut to średni czas dojazdu karetki. Twoja pomoc jest na wagę życia!

Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10 – 12%. Jeśli świadkowie zdarzenia prowadzą RKO, spadek przeżywalności będzie następować wolniej i wynosi około 3 – 4% na każdą minutę opóźnienia defibrylacji. Według Europejskiej Rady Resuscytacji użycie AED i szybkie wykonanie defibrylacji przez świadków nagłego zatrzymania krążenia zwiększa szansę na przeżycie osoby poszkodowanej nawet o 75%.


Użycie AED nigdy nie zaszkodzi poszkodowanemu! Urządzenie nie dostarczy impulsu elektrycznego, jeśli rytm serca nie będzie tego wymagał – jest całkowicie bezpieczne.

AED to urządzenie, które pozwala na ratowanie życia osób w stanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 r. w Polsce choroby układu krążenia są ciągle przyczyną 46% zgonów. NZK może dotknąć niemal każdego, ale znacznie częściej dotyczy dorosłych, wśród których najczęściej przydarza się osobom po 50. roku życia. Nie zawsze jest to proces nieodwracalny. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. wskazują wyraźną rolę społeczeństwa w ratowaniu życia poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem programu poszerzania dostępności do wczesnej defibrylacji (PAD), jest przekazanie do publicznego użytku automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z niezbędnym wyposażeniem, jak kapsuła zabezpieczająca/szafka oraz podstawowe przybory ratownicze. Dodatkowym celem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu zabiegów resuscytacyjnych i użycia AED dla pracowników miejsc publicznych oraz mieszkańców. Zwiększy to pewność prawidłowego działania łańcucha przeżycia, a więc właściwego rozpoznania sytuacji zagrożenia, wezwania niezbędnej pomocy, wdrożenia podstawowych czynności resuscytacyjnych i wczesnej defibrylacji z użyciem defibrylatora AED, która jest podstawą zwiększania szans na przeżycie poszkodowanych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Defibrylatory dla Pruszkowa to publiczny program umożliwiający dostęp do AED.
Niestety każdy z nas może doznać Nagłego Zatrzymania Krążenia, dlatego odbiorcami projektu jest cała lokalna społeczność, zarówno mieszkańcy Pruszkowa, jak i osoby przebywające na jego terenie.
Rozmieszczenie defibrylatorów w newralgicznych lokalizacjach ( o wzmożonym ruchu) pozwoli na szybki dostęp do urządzeń i zwiększenie bezpieczeństwa w ich okolicy.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

1. Park Żwirowisko - Działka w zasobie mienia komunalnego Numer: 353/2 Obręb: 0020 - zarządca: Miasto Pruszków

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
11x Prace budowlane - przyłącza9 300 zł
21x Projekt techniczny7 400 zł
31x Defibrylator AED5 600 zł
41x Stand do AED2 500 zł
51x Oznakowanie kierunkowe400 zł
61x Kapsuła / Szafka na AED3 500 zł
71x Szkolenia - 100 mieszkańców5 000 zł
Łącznie: 33 700 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Defibrylatory dla Pruszkowa (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.