Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Pikniki, zajęcia plenerowe i wolontariat w Malichach (ob. 3 - Malichy-Tworki)


Opis projektu

Projekt dotyczy organizacji imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno-kuturalno-integracyjnym dla mieszkańców Pruszkowa, a szczególnie tych mieszkających w północno-
wschodniej części miasta (Malichy, Tworki) z uwagi na jej oddalenie od centrum, a więc i miejskich terenów, na których zwykle organizowane są tego typu imprezy miejskie.
Piknik Country Malichy to realizowana od 2019 r. nawiązanie do Mazowieckich Pikników Country organizowanych poprzednio przez wiele lat w podpruszkowskich Kaniach. Mieszkańcy Malich postanowili kontynuować tradycję muzyki country na ziemi pruszkowskiej w formie kulturalno- rekreacyjnych Pikników Country Malichy, w których dotychczas brały już udział m.in. takie sławy tego stylu muzycznego, jak Michael Lonstar czy zespół Gang Marcela. Piknik ma charakter plenerowego koncertu muzyki country z towarzyszącymi mu propozycjami atrakcji dodatkowych w postaci np. przejażdżek dla dzieci na kucykach, pokazów folkloru indian i tzw, Dzikiego Zachodu, a także innych atrakcji typowych dla rekreacyjnych festynów plenerowych.
****************************************************************************************************
Piknik Społeczne Inspiracje – jest inicjatywą dającą możliwość zaprezentowania swoich pomysłów i podejmowanych działań młodym twórcom, artystom, pasjonatom, przedsiębiorcom,
stowarzyszeniom i grupom nieformalnym, które mogą swoimi pomysłami zainspirować innych do aktywności społecznej i zawodowej. Piknik realizowany w formie festynu społecznego da m.in. możliwość zaprezentowania swoich umiejętności młodym artystom na scenie oraz prezentacji pozostałych aktywności w ramach zorganizowanych stoisk.  Taka forma plenerowej inspiracji poprzez danie możliwości mieszkańcom Pruszkowa szerszego zaprezentowania swoich ciekawych pomysłów czy umiejętności jest formą nową, ale z pewnością atrakcyjną dla wszystkich uczestników – i prezentujących się twórców i mieszkańców.
****************************************************************************************************
W organizacji pikników będą pomagać wolontariusze rekrutowani przez organizatora pikniku lub organizacje przez niego wyznaczone spośród pruszkowskiej młodzieży. Wolontariat będzie prowadzony zgodnie z ustawą o wolontariacie. Wolontariusze zostaną wyposażeni w elementy identyfikacji wizualnej w barwach miasta (np. koszulki i identyfikatory) oraz otrzymają pisemne zaświadczenia o odbytym wolontariacie.  
****************************************************************************************************
Rekreacja ruchowa dla każdego – to pomysł organizacji w sezonie wiosenno-letnim w sobotnie przedpołudnia plenerowych, otwartych dla wszystkich chętnych, zajęć rekreacyjno-gimnastycznych (w stylu tai-chi/pilates) z możliwymi elementami nordic walking, biegowymi i meczami towarzyskimi na boiskach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Mieszkańcy Malich od lat organizują tego typu rekreacyjne i integracyjno-piknikowe imprezy
o charakterze kulturalno-rekreacyjnym na wskazanym powyżej terenie jako formę  integracji
społecznej. Dotychczasowe maliszańskie pikniki country cieszyły się
bardzo dużym powodzeniem nie tylko lokalnym, ale ściągały mieszkańców innych dzielnic
Pruszkowa, a nawet fanów muzyki country z sąsiednich gmin.  Piknik Społeczne Inspiracje jest
natomiast nową inicjatywą, ale taka forma plenerowej inspiracji poprzez danie możliwości
mieszkańcom Pruszkowa szerszego zaprezentowania swoich ciekawych pomysłów czy
umiejętności jest formą ciekawą, atrakcyjną i oczekiwaną przez mieszkańców. Tego typu
inicjatywy podejmowane w innych gminach cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Pomysł

cotygodniowych zajęć ruchowo-gimnastycznych prowadzonych na świeżym powietrzu i w
zielonym plenerze ma walor dostępności dla każdego chętnego mieszkańca Pruszkowa.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Pruszkowa, zarówno dzieci, jak i dorośli. Wstęp na
organizowane imprezy i zajęcia będzie wolny dla wszystkich zainteresowanych, a dodatkowym
atutem lokalizacji jest możliwość dojazdu mieszkańców innych dzielnic Pruszkowa autobusem
miejskim nr. 5 do samego miejsca organizowanych pikników.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

na terenie obszaru nr 3 - Malichy-Tworki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja Pikniku Country Malichy (m.in. w tym scena, nagłośnienie i honoraria dla artystów)40 000 zł
2Organizacja Pikniku Społeczne Inspiracje (m.in. w tym scena i nagłośnienie)30 000 zł
3Organizacja zajęć rekreacji ruchowej w plenerze (w tym honoraria dla osób prowadzących, zakup głośnika mobilnego)10 500 zł
4Organizacja wolontariatu2 500 zł
5Koszty promocji (m.in. plakaty, ulotki)2 000 zł
Łącznie: 85 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Pikniki, zajęcia plenerowe i wolontariat w Malichach (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.