Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Książki dla ukraińskojęzycznych mieszkańców Pruszkowa (ob. 5 - Centrum)


Lokalizacja

Projekt w całości powinien być realizowany w Wypożyczalni Głównej i Czytelni Książnicy Pruszkowskiej znajdującej się przy ul. Kraszewskiego - w obszarze nr 5

Opis projektu

W ramach realizacji projektu Książnica Pruszkowska zakupi ukraińskojęzyczne książki dla mieszkańców miasta Pruszkowa. Zakupione książki powinny obejmować działy literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz literatury pięknej (ze szczególnym uwzględnieniem klasyki literatury - literatury polskiej i literatury ukraińskiej). Książki te posłużą mieszkańcom polskojęzycznym do nauki języka ukraińskiego. Z kolei ukaińskojęzycznym mieszkańcom miasta książki umożliwią kultywowanie swojej kultury i rozwój rodzimych umiejętności językowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu jest zasadna z uwagi na zmieniające się stosunku społeczne w ramach miasta Pruszkowa. Z jednej strony zwiększa się liczba mieszkańców miasta posługująca się językiem ukraińskim. Z drugiej strony coraz większej liczbie mieszkańców miasta, posługujących się polskim jako językiem ojczystym, jest zainteresowana w nauce języka ukrainskiego.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

1) mieszkańcy miasta Pruszkowa posługujący się językiem polskim jako językiem rodzimym, którzy chcą nauczyć się języka ukraińskiego jako języka obcego.
2) mieszkańcy miasta Pruszkowa posługujący się językiem ukraińskim jako językiem rodzimym, którzy chcą kultywować swoją kulturę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1książki w języku ukraińskim120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach