Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. PROGI ZWALNIAJĄCE NA ULICY IRENY (Obszar IV)


Lokalizacja

Numer obszaru 4
NA ODCINKU PRUSZKOWSKIM- PROGI SPOWALNIAJĄCE

Skrócony opis

Budowa trzech progów spowalniających w ciągu ulicy Ireny

Opis projektu

Budowa trzech progów spowalniających w ciągu ulicy Ireny

Uzasadnienie realizacji projektu

Mieszkańcy ulicy Ireny widzą potrzebę instalacji 3 progów spowalniających.mogłyby być ustawione w miejscach, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Ich zamontowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo mieszkańców oraz przyczyniłoby się do zmniejszenia ilości wypadków drogowych na ww. ulicy.
Droga przy której zamontowane byłyby spowalniacze jest bardzo ruchliwa, a progi te przyczynią się do respektowania zasad ruchu drogowego. Kierowcy będą bardziej uważni i zdejmą nogę z gazu. Warto również pamiętać, że w tej okolicy znajdują się przystanki autobusowe, z którego korzystają dzieci i młodzież.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Z efektów projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy Pruszkowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa 3 progów spowalniających 26 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach