Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 (Obszar III)


Lokalizacja

Adres- Pruszków ulica Topolowa 10. Zarzadca terenu jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.
Obszar Tworki Malichy III

Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1w Pruszkowie,  wraz z infrastrukturą. Na terenie placu zabaw dla dzieci proponuję montaż następujących elementów lub podobnych:
- zestaw sprawnościowy składający się z np.: zjeżdżalni, drabinki poziomej, drabinki krzyżowej, wieży lub tym podobne
- huśtawka podwójna 1 szt.
- huśtawka wagowa 1 szt.
- karuzela krzyżowa 1 szt.
- piaskownica 1szt.
- domek zabawowy,
Oraz urządzenia zewnętrzne do fitness dla dzieci starszych:
- orbitek
- piłkarzyki zewnętrzne,
- biegacz
- zewnętrzny stół do tenisa
W strefie pod urządzeniami proponuję nawierzchnię piaszczystą lub żwirową o grubości 20 cm po obwodzie ograniczoną obrzeżami po uprzednim usunięciu podłoża trawiastego. Ilość zakupionych urządzeń będzie dostosowana do bieżących cen rynkowych, kwoty montażu oraz zgodna z zapytaniem ofertowym do kwoty 115 000,00 zł.

Uzasadnienie realizacji projektu

Na terenie szkoły znajdują się dwa boiska do gry w piłkę, z których codziennie korzystają dzieci starsze. Usytuowanie w jednym miejscu również placu zabaw dla dzieci młodszych stwarza możliwość przebywania na powietrzu w jednym miejscu całych rodzin wraz z dziećmi.
Aktywność ruchowa pomaga zachować zdrowie fizyczne i psychiczne. W tym celu z myślą o bezpieczeństwie i stworzeniu możliwości różnorodnych zabaw dla dzieci z dzielnicy należałoby przygotować miejsce do tego przeznaczone. Jest to jedna z form zajęć ruchowych gwarantująca zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy, właściwej dla dzieci w różnym wieku.
Teren szkoły jest ogólnodostępny przez cały rok dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt skierowany jest przede wszystkim do najmłodszych pasjonatów ruchu na świeżym powietrzu, Plac zabaw zachęcie ich do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Starsze dzieci i młodzież także znajdą cos dla siebie. Nie wszyscy musza grac w piłke, oni będą mieli do dyspozycji stół do ping- ponga oraz urządzenia fitness. Teren szkoły jest ogólnie  dostepny, tak więc po zakończeniu zajęć lekcyjnych będzie to miejsce rekreacji całych rodzin z terenu całego Pruszkowa.
Projekt przenaczony jest dla wszystkich mieszkańców Pruszkowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 15 000 zł
2Wykonanie robót przygotowujących przeznaczony teren. Wykonanie obrzeży betonowych. 20 000 zł
3Wykonanie montażu placu zabaw, stołu do ping-ponga, urządzeń fittnes.80 000 zł
Łącznie: 115 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 (Obszar III)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.