projekt nr 7

7. Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu


Lokalizacja

teren Przedszkola Miejskiego nr 1

Opis projektu

To miejsce do kreatywnego spędzania czasu dla dzieci i dorosłych. W otoczeniu przyrody stworzone z naturalnych materiałów, z wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu oraz roślin i drzew. Będzie to miejsce ogólnodostępne, zarówno dla dzieci żłobkowych, przedszkolnych, szkolnych jaki dorosłych, zachęcające do kreatywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu,odpoczynku wśród natury, integracji. Miejsce, które pobudza wyobraźnię. teren można wykorzystać również do prowadzenia kreatywnych warsztatów. W ramach projektu przewidziane są elementy małej architektury sprzyjające zabawie głównie integracji sensorycznej, a także edukacji i odpoczynku.
W ramach  projektu przewiduje się wykorzystanie naturalnych elementów wyposażenia, np. drewniana kuchnia błotna, równoważnie, ławy i stoły, domki dla owadów. Przewiduje się utworzenie ścieżki sensorycznej - ścieżka bosych stóp.
Wymienione elementy powinny zostać wkomponowane w otoczenie. Aktywna część placu ma być wysypana piaskiem, który oprócz zabezpieczenia ma stanowić część wyposażenia zabawy. Oprócz tego przewiduje się naturalną nawierzchnię np. trawnik, piasek, korę.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych mieszk. naszej gminy. Kreatywna i swobodna zabawa to coś czego nieustannie brakuje naszym dzieciom, które coraz wcześniej siłą trzeba odciągać od ekranów. Jednocześnie zabawki, którymi posługują się nasze dzieci, a też często rodzice nie dają im niezbędnej do idealnego rozwoju swobody kreacji. W takim miejscu dzieci będą miały nieograniczoną możliwość zabawy. Będą mogły gotować potrawy z trawy i kamieni czy tworzyć tkaniny z kwiatów i liści. Wszystkie elementy tej przestrzeni oprócz pobudzenia wyobraźni pobudzają też sensorycznie. Zabawy sensor. są bardzo ważne dla harmonijnego rozwoju. Ważne jest, aby w miejscu tym swobodnie czuły się zupełnie malutkie dzieci, które na zwykłych placach zabaw muszą być nieustannie trzymane przez rodziców.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest przede wszystkim do najmłodszych, ale miejsce to może zostać wykorzystane w kreatywny sposób bez względu na wiek. Miejsce to mogłoby aktywizować lokalna społeczność zwłaszcza rodzin z dziećmi do realizacji oddolnych pomysłów na wspólne projekty i integrację. Miejsce to może być również wykorzystane przez pobliskie przedszkola, które w tej części miasta mają dość daleko do wielu atrakcji tego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia do wyposażenia Mini Parku Sensorycznego wykonane z naturalnych elementów (takie jak np. ławy i stoły, wielostanowiskowa kuchnia błotna ze zbiornikiem na deszczówkę, ścieżka sensoryczna tzw. ścieżka bosych stóp, sensoryczne i interaktywne tablice i zabawki edukacyjne o tematyce przyrodniczej na wysokości dostepnej nawet dla 2 letnich dzieci, sznurowa siatka rozpięta nad ziemią (na drzeach lub palach), służąca przeplataniu w niej traw, kwiatów, itp; domki dla pożytecznych owadów, równoważnie zbudowane z drewnianych bez i pieńków, pniaki drewniane o srednicy od 30 do 50 cm, głazy narzutowe kupno wraz z transportem, stojący z wydrążonym środkiem pień drzewa, "obalony" pien drzewa)65 000 zł
2dokumentacja projektowa20 000 zł
3przygotowanie terenu15 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1konserwacja15 000 zł
2wymiana suplementów5 000 zł
Łącznie: 20 000 zł