projekt nr 2

2. Nasadzenia krzewów na Gąsinie


Lokalizacja

teren dzielnicy Gąsin

Opis projektu

Celem projektu jest nasadzenie nowych krzewów na terenie dzielnicy Gąsin w Pruszkowie

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest podniesienie walorów estetycznych dzielnicy Gąsin poprzez nowe nasadzenia krzewów

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

mieszkańcy miasta Pruszkowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nasadzenia krzewów 25 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1pielęgnacja2 000 zł