projekt nr 2

2. Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Mazowsze


Lokalizacja

Teren Park Mazowsze (ostateczne lokalizacje do ustalenia ze Strażą Miejską w Pruszkowie) przy wejściu do Parku Mazowsze od strony ul. Mostowej

Opis projektu

Instalacja kamer monitoringu Straży Miejskiej.
Projekt ma na celu poprawę komfortu mieszkańców Pruszkowa wypoczywających oraz korzystających z uroków Parku Mazowsze poprzez zwiększenie bezpieczeństwa za pomocą dozoru wizyjnego Straży Miejskiej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Monitorowanie terenu parku przez Straż Miejską w trybie 24/7 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa co będzie skutkować zwiększeniem odwiedzin parku i poszerzeniem jego dostępności w ramach popołudniowo - wieczornego odpoczynku oraz może przyczynić się również do ograniczenia aktów wandalizmu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Pruszkowa korzystający z Parku Mazowsze

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Instalacja 1 szt. kamera obrotowa z doprowadzeniem światłowodu - kamery monitoringu wraz z podłączeniem do monitoringu miejskiego110 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie kamer monitoringu (np. energia, opłaty, konserwacja)10 000 zł