Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału
w Budżecie Obywatelskim Miasta Pruszków 2025

Zasady głosowania:

  • Prawo udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkujące na terenie Miasta Pruszków.
  • Każdy głosujący ma do dyspozycji łącznie 10 punktów, które może rozdysponować na dowolną liczbę projektów. Można przyznać 10 punktów jednemu projektowi lub rozdzielić punkty pomiędzy projekty.
  • Wszystkie punkty musisz rozdysponować w trakcie jednego głosowania!
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź papierowo.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz potwierdzić zawarte oświadczenia. 
  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.
  • Głosowanie trwać będzie od dnia 7 czerwca do 1 lipca 2024 r. (do godz. 18:00)
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 2: Uzupełnij dane

Krok 2 z 2: Wybór projektów

Masz 10 punktów do przydzielenia

Przyznałeś 1 z 10 punktów

1 PKT:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“.

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wybierz ulicę
Wpisz nr budynku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 
1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów. Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Nieprawidłowy numer PESEL
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
Obszar 1: ob. 1 - GĄSIN
1

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 (ob. 1 - Gąsin)

 ob. 1 - GĄSIN
Koszt: 85 000 zł
2

Seniorada IX Gąsin (ob. 1 - Gąsin)

 ob. 1 - GĄSIN
Koszt: 120 000 zł
3

Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych (ob. 1 - Gąsin)

 ob. 1 - GĄSIN
Koszt: 60 000 zł
Obszar 2: ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI
1

III Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych (ob. 2 - Żbików-Bąki)

 ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI
Koszt: 120 000 zł
2

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 (ob. 2 - Żbików-Bąki)

 ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI
Koszt: 120 000 zł
3

Kurs samoobrony dla Kobiet 2.0 (ob. 2 - Żbików-Bąki)

 ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI
Koszt: 26 000 zł
4

Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji na Bąkach (przy nowym rondzie) (ob. 2 - Żbików-Bąki)

 ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI
Koszt: 120 000 zł
5

Seniorada IX - Żbików (ob. 2 - Żbików-Bąki)

 ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI
Koszt: 120 000 zł
6

Święto Konstytucji 3 maja na ulicy 3 maja (ob. 2 - Żbików-Bąki)

 ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI
Koszt: 120 000 zł
7

Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych (ob. 2 - Żbików-Bąki)

 ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI
Koszt: 60 000 zł
Obszar 3: ob. 3 - MALICHY TWORKI
1

Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 40 000 zł
2

Energiczne Brzmienia (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 120 000 zł
3

Kurs samoobrony dla osób z niepełnosprawnością (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 27 000 zł
4

Wykłady o sposobach efektywnej nauki dla uczniów (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 10 000 zł
5

Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 120 000 zł
6

Relacje sportowe (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 25 000 zł
7

Kulturalny Przedszkolak (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 120 000 zł
8

Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 60 000 zł
9

"Przerwa w tańcu" - folk ławeczka (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 120 000 zł
10

Naukowy Plac Zabaw dla dzieci (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 81 977,74 zł
11

Pruszkowskie Spotkania Filmowe (ob. 3 - Malichy-Tworki)

 ob. 3 - MALICHY TWORKI
Koszt: 30 000 zł
Obszar 4: ob. 4 - OSTOJA PORCELIT
1

Wesoły Senior IV (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

 ob. 4 - OSTOJA PORCELIT
Koszt: 120 000 zł
2

Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

 ob. 4 - OSTOJA PORCELIT
Koszt: 40 000 zł
3

Portugalia w Pruszkowie (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

 ob. 4 - OSTOJA PORCELIT
Koszt: 120 000 zł
4

Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

 ob. 4 - OSTOJA PORCELIT
Koszt: 120 000 zł
5

Czas na angielski - język angielski dla mieszkańców Pruszkowa (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

 ob. 4 - OSTOJA PORCELIT
Koszt: 117 000 zł
6

Kurs języka migowego dla mieszkańców Pruszkowa (ob. 4 - Ostoja Porcelit)

 ob. 4 - OSTOJA PORCELIT
Koszt: 92 000 zł
Obszar 5: ob. 5 - CENTRUM
1

Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych (ob. 5 - Centrum)

 ob. 5 - CENTRUM
Koszt: 80 000 zł
2

Pruszkowska szafa GIVEBOX - PO-DZIELNIA (ob. 5 - Centrum)

 ob. 5 - CENTRUM
Koszt: 12 000 zł
3

Kobieca moc (ob. 5 - Centrum)

 ob. 5 - CENTRUM
Koszt: 37 800 zł
4

"Wesołe harce przedszkolaków" - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy PM nr 12, ul. Andrzeja 12 (ob. 5 - Centrum)

 ob. 5 - CENTRUM
Koszt: 120 000 zł
5

"SiO" Siła i Odwaga (ob. 5 - Centrum)

 ob. 5 - CENTRUM
Koszt: 110 000 zł
6

Seniorada IX - Centrum (ob. 5 - Centrum)

 ob. 5 - CENTRUM
Koszt: 120 000 zł
7

Ławeczka imienia Tadeusza Huberta Jakubowskiego (ob. 5 - Centrum)

 ob. 5 - CENTRUM
Koszt: 120 000 zł
Obszar 6: ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
1

Seniorada IX - Stare Śródmieście (ob. 6 - Stare Śródmieście)

 ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt: 120 000 zł
2

Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych (ob. 6 - Stare Śródmieście)

 ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt: 80 000 zł
3

Wakacyjny kurs tańca dla młodzieży (ob. 6 - Stare Śródmieście)

 ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt: 16 000 zł
4

Pruszkowska Scena Muzyki Klasycznej (ob. 6 - Stare Śródmieście)

 ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt: 50 000 zł
5

Zajęcia z języka angielskiego oraz z języka migowego dla mieszkańców Pruszkowa (ob. 6 - Stare Śródmieście)

 ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt: 120 000 zł
6

Szkoła na dwóch kołach - wiata rowerowa (ob. 6 - Stare Śródmieście)

 ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt: 120 000 zł
7

Letnie koncerty przy Tężni (ob. 6 - Stare Śródmieście)

 ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt: 120 000 zł
8

Kurs samoobrony dla młodzieży (ob. 6 - Stare Śródmieście)

 ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt: 13 000 zł
Obszar 7: ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA
1

Psiaki – Festyniaki – festyn dla miłośników psów (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

 ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA
Koszt: 79 000 zł
2

Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

 ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA
Koszt: 40 000 zł
3

Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

 ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA
Koszt: 120 000 zł
4

W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

 ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA
Koszt: 120 000 zł
5

Siatkarskie Marzenia - Trenujesz Zyskujesz ! (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

 ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA
Koszt: 113 000 zł
6

Aktywny Senior VII (ob. 7 - Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

 ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA
Koszt: 120 000 zł

Brak projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Zagłosuj“.

Poprzedni projekt
Następny projekt